Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τετ, 26/04/2017 - 11:00

Προκήρυξη ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο ΠΜΣ στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες. 

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος (κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, τηλ. 210 7275192, 210 7275154 e-mail: secretpm@di.uoa.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://di.uoa.gr/postgraduate/mde).

Δευ, 10/04/2017 - 16:40

Προκήρυξη του ΔΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» (ΔΠΜΣ-ΤΠΙΒ), που διοργανώνει το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με συμμετέχοντες φορείς το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας T.E. του ΤΕΙ Αθηνών, το Τμήμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Παρ, 07/04/2017 - 10:42

Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α.Λ.ΜΑ, για το ακαδ. έτος 2017-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Παρ, 31/03/2017 - 13:12

Προκήρυξη θέσεων για το ΠΜΣ "Γνωσιακή Επιστήμη"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γνωσιακή Επιστήμη» πραγματοποιείται με τη διοικητική ευθύνη του Τμήματος Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης και τη συνεργασία των Τμημάτων «Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», «Φιλολογίας» και «Ψυχολογίας» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρί, 28/02/2017 - 10:57

Υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας για νέους ερευνητές

Έχοντας ως στόχο την εναρξη η την ενίσχυση επιστημονικής συνεργασίας υψηλού επιπέδου, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα - με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας και της εταιρείας Air France - χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς.

Τρί, 28/02/2017 - 10:49

Υποτροφίες για το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών σε Ελλαδίτες υπηκόους, οι οποίοι θα γίνουν δεκτοί σε αυτό το Σεπτέμβριο του έτους 2017.

Πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

 

 

Τετ, 11/01/2017 - 13:52

Υποτροφίες του Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην αγγλική γλώσσα από τo Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Τρί, 08/11/2016 - 13:11

Eγγραφές επιτυχόντων ΔΠΜΣ Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών την Τρίτη 15/11/2016, ώρα 10:00 έως 14:00.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν:
α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τετ, 26/10/2016 - 09:22

Eγγραφές επιτυχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Οι εγγραφές των επιτυχόντων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πραγματοποιηθούν στη Γραμματεία την Πέμπτη 03/11/2016, ώρα 11:00 έως 14:00.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής οι επιτυχόντες πρέπει να προσκομίσουν:

α) φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Πέμ, 22/09/2016 - 13:17

Παράταση αιτήσεων για το νέο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά" (ΑΛΜΑ) του Τμήματος

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-17 με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου