Παράταση προθεσμιών προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που εγκρίθηκαν από το Υπ.ΠΕΘ σύμφωνα με το Ν.4485/2017:

 • ΠΜΣ στην Πληροφορική (Computer Science)
  με ειδικεύσεις:
  • Θεμελιώσεις Πληροφορικής και Εφαρμογές (Computer Science Foundations and Applications)
  • Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης (Data, Information and Knowledge Management)
  • Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (Computer Systems: Software and Hardware)
 • ΠΜΣ στη Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Computer, Telecommunications and Network Engineering)
  με ειδικεύσεις:
  • ​Μηχανική Υπολογιστών (Computer Engineering)
  • Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος (Telecommunications and Signal Processing)
  • Δικτύωση Υπολογιστών (Computer Networking)
 • ΠΜΣ στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information and Communication Technologies) κυρίως για φοιτητές από Τμήματα που δεν είναι σχετικά με την Πληροφορική.

 

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 7 Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.di.uoa.gr/postgraduate/new