Προκήρυξη του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά»

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών για το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά», το οποίο λειτουργεί με συνεργασία των παρακάτω Τμημάτων και Σχολών:

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

  • Τμήμα Μαθηματικών
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:

  • Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
  • Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

 

        Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα ή Σχολές Μαθηματικών, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Υποψήφιοι προερχόμενοι από άλλα, λιγότερο συναφή, Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, υποψήφιοι προερχόμενοι από τα προαναφερθέντα Τμήματα), εφόσον γίνουν δεκτοί  θα περάσουν από ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κτίρια Πληροφορικής, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, τηλέφωνα 210-7275228 (κα. Γαλανάκη), ή 210-7275192 (κα. Παλάσκα), στις οποίες και θα υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 11.00 π.μ. ως 14.00μ.μ.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές κατά το διάστημα από 6 Ιουλίου  έως  31 Ιουλίου 2018 και θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (1) Αίτηση, (2) Για κάθε τίτλο σπουδών επικυρωμένο αντίγραφο ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, (3) Αναλυτική βαθμολογία για κάθε προσκομιζόμενο τίτλο σπουδών, (4) Αναγνώριση ΔOATAΠ (όπου απαιτείται), (5) Βιογραφικό σημείωμα, (6) Δύο συστατικές επιστολές, (7) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών, (8) Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, (9) δύο φωτογραφίες.

 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
ALMA 2018.doc76.5 KB