Παράταση αιτήσεων στο ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ

Δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το ΔΠΜΣ ΑΛΜΑ μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.