Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Science, Technology, Society - Science and Technology Studies"

 

Προκήρυξη Εισαγωγής Φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών" MSc in Science, Technology, Society - Science and Technology Studies" (ΔΠΜΣ «Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία-Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας»)  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Call for Applications, academic year 2019-2020

Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το 2019-2020