ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR)

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δέχεται αιτήσεις για σπουδές στο εγκεκριμένο σύμφωνα με τον Ν. 4485/17 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» (Space Technologies, Applications and seRvices - STAR) στις εξής ειδικεύσεις:
1. Διαστημική Τεχνολογία – Space Upstream
2. Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες – Space Downstream

Το ΔΠΜΣ “STAR” υποστηρίζεται από τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ).

Η προκήρυξη, η αίτηση εγγραφής και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.star.uoa.gr

Οι αιτήσεις (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) υποβάλλονται: είτε α) σε έντυπη μορφή μέχρι 9 Αυγούστου 2019 στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11:00-14:00), είτε β)  ηλεκτρονικά, από 19 Αυγούστου μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2019, σε διεύθυνση (URL) που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στις ιστοσελίδες του Τμήματος (www.di.uoa.gr) και του ΔΠΜΣ (www.star.uoa.gr).