Προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών Μουσείου και Εργαστηρίων του Τμήματος

Προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Διευθυντών:
  • Μουσείου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας
  • Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
  • Εργαστηρίου Πολιτιστικής Τεχνολογίας
  • Εργαστηρίου Οπτικών Επικοινωνιών και Φωτονικής Τεχνολογίας
  • Εργαστηρίου Δικτυακών  Τεχνολογιών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών  (ΔικΤΥΕ)