Πρακτική Άσκηση

Πέμ, 25/05/2017 - 17:22

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης πρακτικών ασκήσεων μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πρέπει, με την ολοκλήρωση της άσκησης να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση χρονικής διάρκειας από το φορέα

- Αξιολόγηση από το φορέα

- Αναλυτική εκθεση πεπραγμένων φοιτητή

- Απογραφικό δελτίο φοιτητή (επισυνάπτεται)

- Κωδικό θέσης στον Άτλαντα

Παρ, 17/03/2017 - 12:26

Θέσεις εργασίας: πρακτική άσκηση ή/και πλήρης απασχόληση

Θέσεις εργασίας: πρακτική άσκηση ή/και πλήρης απασχόληση από την εταιρεία PROGEKTA EUROPE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Πέμ, 16/03/2017 - 12:22

Πρακτική 'Ασκηση ERASMUS+

Πληροφορίες για  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Τρί, 07/03/2017 - 11:20

Θέσεις Web Developer στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αναζητά δύο φοιτητές Πληροφορικής για πρακτική άσκηση 3μηνης ή 6μηνης διάρκειας.

Οι θέσεις είναι για Web Developers και οι ασκούμενοι θα συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή εφαρμογών Διαδικτύου και ιστοσελίδων.

Τρί, 28/02/2017 - 15:07

Απαιτούμενα δικαιολογητικά φοιτητών που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ανακοίνωση της 27/12/2016, καλούνται, εφ' όσον έχουν συμφωνήσει με το φορέα φιλοξενίας της άσκησης, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στην έναρξη της άσκησης:

Για συμβάσεις με υπογραφή έως 13/2/2017:

Δευ, 23/01/2017 - 17:53

Πρακτική Άσκηση στο ΙΑΣΩ General

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hriasogeneral@iaso.gr με θέμα: Πρακτική Άσκηση Πληροφορική .

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είναι: 210 – 6502072 & 210-6502077.

Τρί, 27/12/2016 - 10:48

Ονόματα φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Δεκέμβριος 2016)

Παρακάτω ανακοινώνονται τα ονόματα των 24 φοιτητών που επιλέγονται στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Θυμίζεται ότι η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 3 μήνες για πλήρη απασχόλησηκαι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2017. Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο της 3μηνης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 600€ (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δαπάνης).

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου