Πρακτική Άσκηση

Τρί, 14/02/2017 - 14:57

Απαιτούμενα δικαιολογητικά φοιτητών που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Οι φοιτητές που επελέγησαν για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με βάση την ανακοίνωση της 27/12/2016, καλούνται, εφ' όσον έχουν συμφωνήσει με το φορέα φιλοξενίας της άσκησης, να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν στην έναρξη της άσκησης:

1. Υπογεγραμμένο (με σφραγίδα της εταιρίας) το συνημμένο ιδιωτικό συμφωνητικό “Simfonitiko-lekkas-1.doc” εις τριπλούν από την εταιρία.

Δευ, 23/01/2017 - 17:53

Πρακτική Άσκηση στο ΙΑΣΩ General

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά, αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση: hriasogeneral@iaso.gr με θέμα: Πρακτική Άσκηση Πληροφορική .

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία είναι: 210 – 6502072 & 210-6502077.

Τρί, 27/12/2016 - 10:48

Ονόματα φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Δεκέμβριος 2016)

Παρακάτω ανακοινώνονται τα ονόματα των 24 φοιτητών που επιλέγονται στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Θυμίζεται ότι η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 3 μήνες για πλήρη απασχόλησηκαι θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2017. Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο της 3μηνης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 600€ (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δαπάνης).

Δευ, 12/12/2016 - 14:05

Θέσεις εργασίας στο Taxibeat

Ψάχνεις για το επόμενο σου βήμα; Μην πας μακριά! Στην καρδιά της Αθήνας γεννήθηκε και μεγαλώνει το Taxibeat, μια εταιρία τεχνολογίας 5 ετών, 100 ανθρώπων και δύο ηπείρων! Οι άνθρωποι της, μέσω μιας mobile εφαρμογής, στόχο έχουν να αλλάξουν τον τρόπο που κινούνται άνθρωποι και πράγματα μέσα στην πόλη. Τι θα έλεγες να γίνεις μέλος αυτής της ομάδας βάζοντας ένα χεράκι στο backend κώδικα της εφαρμογής;

Πέμ, 24/11/2016 - 11:21

Πρακτική Άσκηση: Θέση Web Developer στην iSmart

Περιγραφή:
Η εταιρία iSmart βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας και αναζητά άτομο για πρακτική άσκηση. Ο ασκούμενος θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών διαδικτύου.

Απαιτούμενα προσόντα:
PHP, MySQL, Javascript

Πρόσθετα προσόντα:
JQuery, HTML5, Bootstrap, PHP Frameworks (Laravel)

Τετ, 23/11/2016 - 16:22

Υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση ΕΚΠΑ έως 15/12/2016

Στο πλαίσια της Πράξης «Πρακτική Άσκηση ΕΚΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει την πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Τρί, 19/07/2016 - 15:02

Ονόματα φοιτητών που επιλέγονται για συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Παρακάτω ανακοινώνονται τα ονόματα των 24 φοιτητών που επιλέγονται στα πλαίσια του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Θυμίζεται ότι η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι 3 μήνες για πλήρη απασχόληση και θα πρέπει να ξεκινήσει το αργότερο έως 1/8/2016 και να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2016. Η προβλεπόμενη αμοιβή για το σύνολο της 3μηνης χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 600€ (συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής δαπάνης).

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου