Αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Αποτελέσματα επιλογής των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

1. Τσελίκογλου Κωνσταντίνος

2. Γαλάνη Αννα-Μαρία

3. Ισμαηλισουφάι Νταμιάν

Στους επιλεχθέντες φοιτητές θα αποσταλεί εντός των προσεχών ημερών ο Οδηγός για τους Φοιτητές Πρακτικής Άσκησης 2017-2018 στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τα επόμενα στάδια της πρακτικής άσκησης ενώ στους μη επιλεγέντες φοιτητές θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα με την αιτιολογία της απόρριψης της αίτησής τους.