Πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών για το έτος 2018

Στο πλαίσια της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει την πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 3 μήνες για πλήρη απασχόληση και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/10/2018. Η προβλεπόμενη αμοιβή για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης ορίζεται πλέον στα 260 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης. 

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι υπάρχουν 50 διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης του προγράμματος.

Καλούνται όσοι από τους προπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να υποστηριχθούν για την πρακτική τους άσκηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα το προσεχές διάστημα, να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 22/1/2018. Οι αιτήσεις συμπληρωμένες (σε επεξεργάσιμο αρχείο) θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: praktiki@di.uoa.gr. Το θέμα του email πρέπει να είναι το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Το έντυπο αίτησης (aitisi_praktiki_askisi_2018), σε μορφή doc και pdf, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και συγκεκριμένα στην θέση:http://www.di.uoa.gr/undergraduate/internship/forms.