Απαιτούμενα στοιχεία φοιτητών που υποστηρίζονται στην τρέχουσα φάση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Καλούνται οι φοιτητές που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό πίνακα υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 6/3/2018) να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό στο praktiki@di.uoa.gr τα εξής στοιχεία:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΑΦΜ