Ώρες επικοινωνίας για θέματα πρακτικής άσκησης

Οι ώρες γραφείου του κ. Πασσά για θέματα πρακτικής άσκησης (δια ζώσης ή τηλεφωνικά στο 2107275651) είναι
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12:30-13:30