Σχετικά με την έναρξη νέων Πρακτικών Ασκήσεων

Σε συνέχεια της από 22/8 ανακοίνωσης του Τμήματος σχετικά με την απόφαση της Συγκλήτου για τον Πρότυπο Εσωτερικό Κανονισμό Πρακτικής 'Ασκησης, υπενθυμίζεται ότι, η υπογραφή της τριμερούς σύμβασης που αναφέρεται στην απόφαση, ΠΡΙΝ την έναρξη της Πρακτικής, είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση. Εν τούτοις, η πρότυπη σύμβαση προς υπογραφή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη, χωρίς αυτό να είναι ευθύνη του Τμήματός μας, κάτι που εμποδίζει προς το παρόν την έναρξη νέων Πρακτικών Ασκήσεων εκτός χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. Το Τμήμα πιέζει προς πάσα κατεύθυνση ώστε να αρθεί αυτό το εμπόδιο. Μόλις το πρότυπο κείμενο σύμβασης είναι διαθέσιμο, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.