Έγκριση της ΓΣ του Τμήματος των γνωμοδοτήσεων επιτροπών αξιολόγησης επί των νέων υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΕΚΠΑ»

  • Έγκριση απο τη ΓΣ του Τμήματος (26.9.2016) των γνωμοδοτήσεων επιτροπών αξιολόγησης επί των νέων υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΕΚΠΑ»
  • Συγκρότηση τριμελών εισηγητικών επιτροπών για την κρίση επί των υποψηφιοτήτων του Προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΕΚΠΑ»
Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Απόφαση-Έγκριση ΓΣ203.04 KB
Συγκρότηση τριμελών εισηγητικών επιτροπών50.26 KB