Υποβολή Υπομνήματος Ετήσιας Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Καλούνται όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 25/10/2018 το προβλεπόμενο από το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό Υπόμνημα Ετήσιας Προόδου Υποψήφιου Διδάκτορα.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εισήχθησαν μετά τις 4/8/2017 θα πρέπει να υποβάλουν επιπρόσθετα στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 25/10/2018 Αίτηση Ετήσιας Ανανέωσης Εγγραφής.