Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Η προθεσμία για την Υποβολή Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 15/11/2019.