Πρόσκληση Υποτροφιών χρηματοδοτούμενες από ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

Επισυνάπτεται η πρόσκληση για την απόδοση 25 υποτροφιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 16257, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πολιτικό Κίνημα «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στο σύνδεσμο http://www.elke.uoa.gr/proc_persons.aspx και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Σχετικό έγγραφο402.51 KB