Αναβολή μαθήματος "Συστήματα Πραγματικού Χρόνου" (μεταπτυχιακό)

Το μάθημα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών δεν θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.