Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το μάθημα "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στις 18:00-21:00.