Εγγραφές για τους επιτυχόντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Οι εγγραφές για τους επιτυχόντες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων

1) Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες (και των επτά κατευθύνσεων)

2) Μικροηλεκτρονική(και των δύο κατευθύνσεων)

3) Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά

για το ακ. έτος 2017-2018, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους, θα  πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 ώρες  11:00-13:00 στη Γραμματεία του  Τμήματος Πληροφορικής και Τηλ/νιων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1) Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση (για τους επιτυχόντες του ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες»  μόνο)

2) Πρωτότυπο πτυχίο ή ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού (για όσους έχουν προσκομίσει απλή φωτοτυπία, ή κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση).

3) Αστυνομική ταυτότητα και απλή φωτοτυπία αυτής.

4) Μία φωτογραφία(για τους επιτυχόντες του ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες»  μόνο)

Για τους επιτυχόντες των λοιπών μεταπτυχιακών προγραμμάτων, καθώς και για όσους αναμένεται η ολοκλήρωση των σπουδών τους με την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017-2018, θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες εγγραφών.