Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα επιλογής "Επικοινωνία Ανθρώπου-Μηχανής (Διαδραστικά Συστήματα)"

Το μεταπτυχιακό μάθημα Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής (Διαδραστικά Συστήματα) ασχολείται με τη μελέτη ειδικών θεμάτων αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (AAY ή Human Computer Interaction - HCI) καθώς και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων, δίνοντας έμφαση σε εξελιγμένα και σύγχρονα συστήματα αλληλεπίδρασης.

Φέτος το μάθημα θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να σχεδιάσουν, να πρωτοτυποποιήσουν και να υλοποιήσουν τρισδιάστατα περιβάλλοντα - εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη (17:00-19:00) στην Αίθουσα Β, https://eclass.uoa.gr/courses/DI411/ .