Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα "Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες"

Το μεταπτυχιακό μάθημα "Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες" δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη,   10 Οκτωβρίου.

Π. Ματθιόπουλος