Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα "Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα"

Το μεταπτυχιακό μάθημα "Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα" (ΠΜΣ 4/5/7) δε θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου στις 19:00.

Ν. Πασσάς