Αναβολή μαθήματος "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" ΜΠΣ

Το μάθημα "Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" του ΜΠΣ δεν θα πραγματοποιηθεί, μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.