Αλλαγή ώρας εξέτασης του μαθήματος M141- Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων

Η ώρα εξέτασης του μαθήματος M141- Επεξεργαστές Ψηφιακών Σημάτων την
Δευτέρα 3/9/2018 άλλαξε από 12-15 σε 15.15 - 18.15 στην Αιθουσα Β'