Αλλαγή ώρας μαθήματος Μ140 "Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού"

Το μεταπτυχιακό μάθημα  Μ140 "Προσβασιμότητα Υπολογιστών και Παγκόσμιου Ιστού" θα διδάσκεται στο εξής Πέμπτη 15:00-18:00 στην αίθουσα Ζ.