Αποτελέσματα Επιτυχόντων στο ΔΠΜΣ Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας (Data Science and Information Technologies) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020