Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

να δηλώσουν στο σύστημα https://pgs.di.uoa.gr έως 6 μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από την Δευτέρα 25/11/2019 ως την Δευτέρα 16/12/2019.

Η δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτήν δεν θα μπορεί να κατατεθεί βαθμολογία μαθημάτων στη Γραμματεία.

Ο Δ/ντής των ΠΜΣ

Γιώργος Κουρουπέτρογλου