Ενημέρωση για το μάθημα Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα Μ136 Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες, να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Μαθιόπουλο (mathio@di.uoa.gr).