Έναρξη μαθήματος Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας στις 24/02/20

Οι παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας" θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου.