Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Το ΔΣ του Τμήματος κατά τη σημερινή του (29/9/2011) συνεδρίαση, λαμβάνοντας υπόψη και την ανακοίνωση της Κοσμητείας (28/9/2011), αποφάσισε τα παρακάτω:

  1. Έναρξη εξεταστικής Σεπτεμβρίου 30/9/2011 και λήξη 15/10/2011, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί.
  2. Στην περίπτωση παρεμπόδισης της εξεταστικής λόγω απόφασης ΓΣ φοιτητών για περαιτέρω κατάληψη του Τμήματος, η εξεταστική ακυρώνεται και η έναρξη των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου προσδιορίζεται για τις 10/10/2011.

Παναγιώτης Γεωργιάδης
Πρόεδρος Τμήματος