Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής έργου μεταπτυχιακών φοιτητών

 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος παροχής έργου μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος για την κάλυψη θέσεων εποπτών λειτουργίας αιθουσών διδασκαλίας

Οι θέσεις έχουν καλυφθεί. Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον.

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Μέχρι Παρασκευή 03/02/2017

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που παρακολουθούν τις κατευθύνσεις 1 έως και 6 και ενδιαφέρονται να αναλάβουν καθήκοντα εποπτών λειτουργίας εκπαιδευτικών αιθουσών με ταυτόχρονη απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων να στείλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος τους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση itsupport@di.uoa.gr (υπεύθυνος: Βασιλόπουλος Δ.) μέχρι 03/02/2017 αναγράφοντας τα παρακάτω στοιχεία (με ελληνικούς χαρακτήρες):

  • Όνομα και Επώνυμο
  • Ημερομηνία εγγραφής στο μεταπτυχιακό
  • Κατεύθυνση - Ειδίκευση (1 ... 6)
  • Αριθμό Μητρώου
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (του Τμήματος μόνο)
  • Τηλέφωνα επικοινωνίας (κινητό)

 

Τα καθήκοντα για όσους επιλεγούν περιλαμβάνουν:

1.Επίβλεψη του αναγνωστηρίου.

2.Εποπτεία των αιθουσών διδασκαλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εποπτεύουν την εύρυθμη λειτουργία των υπολογιστών και των προβολικών στις αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέατρο του τμήματος και θα ελέγχουν για ελλείψεις σε αναλώσιμα. 

3.Εποπτεία του εργαστηρίου των Windows, επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στη λειτουργία των υπολογιστών και βοήθεια σε διαδικασίες αναβάθμισής του (software/hardware).

Η προσφορά έργου αφορά στις ώρες από 9.00 πμ μέχρι 6.45 μμ, από Δευτέρα έως Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια του Εαρινού εξαμήνου. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να είναι άμεσα διαθέσιμοι για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι διδάσκοντες και για την έγκαιρη ειδοποίηση της ομάδας διαχείρισης υποδομών του τμήματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Κάθε εργάσιμη ημέρα διαιρείται σε 3 βάρδιες (Α’ 09:00-12:15 , Β’ 12:15-15:30, Γ’ 15:30-18:45) κατά τις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία και διαθεσιμότητα.

Κάθε φοιτητής θα πρέπει να αναλάβει τουλάχιστον 2 βάρδιες.

Ο χώρος στον οποίο θα βρίσκονται θα είναι αυτός του αναγνωστηρίου. Προϋποθέσεις για την κάλυψη των θέσεων των εποπτών είναι: Ευελιξία χρόνου (για την κατάρτιση του προγράμματος).

Απαραίτητες γνώσεις: χειρισμός Windows, βασικές γνώσεις PC hardware και λειτουργικού Windows 7.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για την κάλυψη των κενών θέσεων.