Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ ΠΕΡΓΑΜΟΣ είναι πλεόν διαθέσιμη για καταχώρηση πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών.

Η νέα πλατφόρμα ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" είναι πλεόν διαθέσιμη για καταχώρηση πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Παρακαλούνται οι φοιτητές των οποίων η εργασία είχε εγκριθεί κατά το διάστημα 25/11 έως και 11/11 να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική καταχώρηση σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρουν εδώ http://www.di.uoa.gr/department/thesis. Η κατάθεση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά έως τις 25/11/2016.

Εκπρόθεσμες καταχωρήσεις εργασιών δεν θα εγκριθούν για βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών αυτού του εξαμήνου.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες.