Αύριο Παρασκευή 23/12/2016 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα.

Αύριο Παρασκευή 23/12/2016 θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα μαθήματα.

Εναρξη των μαθημάτων με το νέο έτος,  Δευτέρα 09/01/2017 (σύμφωνα με τον προγραμματισμό http://www.di.uoa.gr/undergraduate/years_schedule)