Υποτροφίες Αριστείας για 2 μεταπτυχιακά προγράμματα του πανεπιστημίου Nice-Sophia Antipolis

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα και το γαλλικό Εθνικό ινστιτούτο έρευνας στον τομέα της ψηφιακής επιστήμης και τεχνολογίας, το INRIA με την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της Γαλλίας, χορηγούν υποτροφίες Αριστείας σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master 2 του πανεπιστημίου Nice-Sophia Antipolis, σε συνεργασία με το κέντρο ερευνών INRIA – Sophia Antipolis:

Οι υποτροφίες αφορούν στα παρακάτω προγράμματα τα οποία αποτελούν κατευθύνσεις του Master en sciences informatiques:

- Master 2 Ubinet (Ubiquitous Networking and Computing)

- Master 2 CBB (Computational Biology and Biomedecine).

 

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια. (βλ. συνημμένη προκήρυξη)

Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι η Ανώτατη Σχολή Μηχανικών στον τομέα των συστημάτων επικοινωνίας EURECOM σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία προσφέρει μειωμένα δίδακτρα και οι επιλεχθέντες θα έχουν την ιδιότητα του υποτρόφου της Γαλλικής Κυβέρνησης και θα επωφεληθούν από τα προνόμια που αυτή προσφέρει (http://ifa.gr/el/1449-eurecom).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες ορίζεται η 9η Μαΐου 2017. Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: http://ifa.gr/fr/etudes-en-france/bourses-de-mobilite-fr/bourses-de-mast...

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
Annonce INRIA GR.pdf315.97 KB