Επανεξέταση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

Σε εφαρμογή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος της 6/6/2017, θα γίνει κατά τη διάρκεια της εαρινής εξεταστικής, για τους επί πτυχίω φοιτητές, επανεξέταση των εξής μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου:

Δευτέρα 19/6, Σήματα και Συστήματα

Πέμπτη 22/6, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Δευτέρα 26/6, Δίκτυα Επικοινωνιών II

Τρίτη 27/6, Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων

Ώρες εξέτασης: 15:15-18:15

Τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι υποχρεωτικά ή κατ΄επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου στα οποία υπήρξε σημαντική προσέλευση φοιτητων κατά την επί πτυχίω εξεταστική του Ιουνίου του 2016. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθ. Α. Πασχάλης