Προθεσμίες κατάθεσης όλων των εργασιών (πτυχιακών/διπλωματικών/διδακτορικών)

Η κατάθεση όλων των εργασιών (πτυχιακών/διπλωματικών/διδακτορικών) τόσο στο thesis όσο και στον ΠΕΡΓΑΜΟ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31/7/17 προκειμένου να καταχωρηθεί η βαθμολογία στην εαρινή εξεταστική περίοδο.

Κατά το διάστημα από 20/7/2017 έως 31/7/2017 θα γίνει ο έλεγχος των εργασιών από το thesis, ώστε η διεκπεραίωση όλων όσων κατατεθούν στο συγκεκριμένο διάστημα να ολοκληρωθεί κανονικά έως τις 31/7 που είναι η λήξη της προθεσμίας.