Ανακοίνωση για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα, ακαδ. έτους 2017-18

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα μας ακαδ. έτους 2017-18 (με τις κατηγορίες των Πανελλαδικών εξετάσεων και της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης), οι οποίοι πραγματοποίησαν την υποχρεωτική εγγραφή τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, να προσέλθουν με αλφαβητική σειρά στην αίθουσα E’ δίπλα στην Γραμματεία ως εξής:

την Τρίτη 26/9/2017

από ΑΘΑ – ΚΟΚ στις 09:30 π.μ

από ΚΟΛ – ΜΠΟ στις 12:00 μ.μ

την Πέμπτη 28/9/2017

από ΜΠΡ – ΣΤΕ στις 09:30 π.μ

από ΣΤΙ– ΨΑΡ στις 12:00 μ.μ

Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου
  •  Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου
  •  Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  •  Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άντρες προκειμένου να συμπληρωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθεί πιστοποιητικό στρατολογικής χρήσης)
  • Επιπλέον οι υπαγόμενοι στην κατηγορία «Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης» πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου, να προκύπτει ότι μετεγράφησαν σ’ αυτόν από Δήμο των ανωτέρων Νομών. 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία σας στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή θα πρέπει ν’ απευθυνθείτε στο ΚΕΠ του τόπου μόνιμης κατοικίας σας, υποβάλλοντας θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής) την εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής μαζί με αντίγραφο της ταυτότητάς σας, τα οποία θα αποστείλετε ταχυδρομικά (μαζί με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά) στη Γραμματεία του Τμήματος (δ/νση: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 03 Αθήνα) ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

Η διαδικασία της ταυτοποίησής είναι υποχρεωτική προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και να σας χορηγηθούν οι κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου μας.

Οι επιτυχόντες πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Δευτέρα 2/10/17 στις 9:00 π.μ.