Κατάθεση δικαιολογητικών επιτυχόντων με την κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.) (ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ  Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018.

 

Καλούνται οι φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο Τμήμα μας με την ανωτέρω κατηγορία για το ακαδ. έτος 2017-18, να προσέλθουν την Πέμπτη 28/9/2017 στις 14:00 μ.μ. στην αίθουσα Ε’ δίπλα στη Γραμματεία προκειμένου να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη υπουργική απόφαση Φ.151/82115/Α5 (ΦΕΚ 1873, τεύχος Β’, 30-5-17).

 

Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει καινούρια ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση τους από τη ΓΣ Τμήματος.

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

 

Τα μαθήματα ξεκινάνε την Δευτέρα 2/10/17 στις 9:00 π.μ.

 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
FEK 1873B'_17 EISAG ALLOG STHN TRITOB.pdf170 KB
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΝ ΜΕ ΑΔΑ 2017.pdf359.79 KB