Ανακοίνωση που αφορά το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων"

Το μάθημα "Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων" δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, 2 και 3 Οκτωβρίου.

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου, 9-11πμ.

 

Γιάννης Ιωαννίδης