Ανακοίνωση για το μάθημα "Ψηφιακές Επικοινωνίες"

Το μάθημα "Ψηφιακές Επικοινωνίες" δε θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου. 

Η πρώτη συνάντηση του μαθήματος θα γίνει την Παρασκευή,  13 Οκτωβρίου.

Π. Ματθιόπουλος