Κατάθεση δικαιολογητικών ατόμων με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες

Καλούνται οι επιτυχόντες στο Τμήμα μας με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, να προσέλθουν την Τρίτη 10/10/17 στις 14:00μ.μ στην αίθουσα Ε’ δίπλα στη Γραμματεία, ώστε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία αναφέρονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο) προκειμένου να ελεγχθούν.

 

Επισημαίνεται μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επικύρωση τους από τη ΓΣ Τμήματος θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση της Γραμματείας για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

 

Τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ίδιους τους υποψήφιους ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. 

Δοκιμή εμφάνισηςΣυνημμένοΜέγεθος
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕ Σ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 2017.pdf274.81 KB