Αναβολή μαθήματος "Πληροφορική & Εκπαίδευση" ΠΠΣ

Το μάθημα "Πληροφορική & Εκπαίδευση" ΠΠΣ δεν θα πραγματοποιηθεί μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.