Ανακοίνωση για το μάθημα "Πληροφορική & Εκπαίδευση".

Tο μάθημα "Πληροφορική & Εκπαίδευση" θα ξεκινήσει την Τρίτη 7/11.