Ανακοίνωση που αφορά τους μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας

Καλούνται οι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι υπέβαλλαν αίτηση μεταφοράς θέσης και έγιναν δεκτοί με την από 30/10/17 απόφαση της ΓΣ του Τμήματός μας, να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους την

Τρίτη 14/11/17, στις 12:00 μ.μ στην αίθουσα Ε, δίπλα στη Γραμματεία.

 

Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, μια φωτογραφία και ένα μπλε στυλό.