Κατηγορία των αθλητών ακαδ. έτους 2017-18

Καλούνται οι εισαγóμενοι στο Τμήμα μας με την κατηγορία των αθλητών ακαδ. έτους 2017-18 να προσέλθουν για την εγγραφή τους την Τετάρτη 15/11/2017 ώρα 13:00 μ.μ, στην αίθουσα Ε’ δίπλα στη Γραμματεία.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 

  1. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής
  2. Πρωτότυπο απολυτήριο λυκείου και φωτοτυπία αυτού
  3. Πρωτότυπο αποφοιτήριο (δηλ. Διαγραφή) για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι  εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
  5. 1 φωτογραφία τύπου αστ. ταυτότητας