Χορήγηση υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη"

Eπισυνάπτεται πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη" ακαδημαϊκού έτους 2016-17 καθώς και η αίτηση των φοιτητών και η υπεύθυνη δήλωση με το προβλεπόμενο κείμενο.