Ανακοίνωση: Εγγραφές με μετεγγραφή

Καλούνται οι αιτούντες μετεγγραφής στο Τμήμα μας για το ακαδ. έτος 2017-18 (οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά προς έλεγχο από την Γραμματεία και εγκρίθηκαν όλοι με την από 11/12/17 απόφαση της ΓΣ του Τμήματός μας) να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους την Τρίτη 19/12/17, στις 13:00 μ.μ στην αίθουσα Ε’, δίπλα στη Γραμματεία.

Οι μετεγγραφόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τα Ιδρύματα Προέλευσης προκειμένου να αιτηθούν την διαγραφή τους. Κατά την εγγραφή τους πρέπει να προσκομίσουν:

1. το αποφοιτήριο (βεβαίωση διαγραφής),

2. την αστυνομική τους ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής

3. μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)

και ένα μπλε στυλό.