Παράταση περιόδου διανομής και δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017 - 2018

Παράταση δηλώσεων συγγραμμάτων στον Εύδοξο μέχρι την *Παρασκευή 12
Ιανουαρίου 2018*, ενώ η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές θα ολοκληρωθεί
την *Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018*.