Ανακοίνωση αργίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 2/1/2018 και την Παρασκευή 5/1/2018 η Γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή.